welkom

Uitgeverij Acacia is een onafhankelijk uitgever van boeken, kaarten, kalenders, ingelijste posters en (wens)kaarten,  gemaakt door en voor vrijdenkers. Onze producten zijn met name gemaakt voor Vrijmetselaars, Weefsters en geïnteresseerden in het maçonnieke gedachtegoed (vrijdenkers).
Het kenmerkende aan ‘Uitgeverij Acacia’ is dat ze het maçonnieke gedachtegoed zoveel als mogelijk toepast in haar productieproces. 
Zo (digitaal)drukken, binden en produceren wij onze eigen producten op een duurzame en ambachtelijke manier, met liefde en passie voor het vak, in geheel eigen beheer. We maken hierbij o.a. gebruik van ‘food approved’ toners, ofwel de toners in onze printstraten zijn niet giftig voor mens en milieu.
Qua opmaak van het binnenwerk van boeken maken wij gebruik van de Gulden Snede;  Methode Van de Graaf. De Gulden Snede, ook wel ‘Divina Proportia’ (goddelijke proportie) genoemd, is een natuurkundig fenomeen en een eeuwenoude wiskundige formule die berust op het principe dat het kleinste deel zich verhoudt tot het grootste deel als het grootste tot het geheel. Zodra de Gulden Snede toegepast wordt op een bladmaat ontstaat daaruit een verhouding waaruit de zetbreedte, de kolomhoogte en de vier marges kunnen worden afgeleid. 

Uiteraard spreekt het voor zich dat we gebruik maken van FSC gekeurd papier, waardoor we met zekerheid kunnen stellen dat onze grondstoffen en producten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. Restproduct en -afval bieden wij aan bij onze regionale oudpapiercentrale, waardoor het weer  gerecycled en hergebruikt kan worden .
Naast papier gemaakt van hout innoveren we met diverse papiersoorten. 
Zo maken we o.a. gebruik van papier gemaakt van landbouwafval (stengels en bladeren).
Daarnaast experimenteren we momenteel met een vezelvrije variant waardoor er geen enkele boom meer gekapt hoeft te worden. 

Door ons printing on demand systeem (p.o.d.) is het naast grote oplagen mogelijk om met kleine oplages te werken. Wij maken jouw product dan op bestelling / afroep, waardoor we verkwisting en afval tegen gaan. We gebruiken alleen dat wat we nodig achten. 

Bovenal willen wij een veilige haven zijn, onze Human To Human (H2H) benadering zal je daarvan overtuigen. We geloven in de kracht van menselijk contact en regionaal samenwerken. Als partners, van mens tot mens, kunnen we immers samenwerken en onze krachten bundelen om meer te bereiken.  Zowel met onze auteurs en leveranciers alsook met onze lezers en afnemers. Samen sterk. 

Onze productiemaatschappij ‘De Maçonnieke Drukker’ is daarnaast een veilige (thuis)haven voor Vrijmetselaren en Weefsters als het gaat om vervaardigen van al uw maçonniek materiaal.  De organisatie is enkel bezield door Vrijmetselaren, vanuit diverse disciplines en in verschillende graden, waardoor u zeker bent van veilige opslag en productie ‘onder de roos’. 
Denk hierbij aan print- en drukwerk inclusief afwerking (inbinden) van uw ritualen, bouwstukken, notulen, verslagen en andersoortige gevoelige materialen maar ook aan gepersonaliseerd logemateriaal.


Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen? 
Of wens je een persoonlijk kennismakingsgesprek? 
Stuur een bericht naar:   info@uitgeverij-acacia.nl